Vi møter stadig krav om skjerping av prosjektering og dokumentasjon også innen bygg og anlegg.

Vi ser at dagens løsninger i større grad baserer seg på bærende konstruksjoner i søyler og dragere, istedet for tradisjonelle takstoler.  Snølaster er også oppgradert, slik at det gir skjerpede krav.  Resultatet er ofte større P-laster som må ivaretas enten de kommer ned på yttervegger, innvendig på støpt plate eller på utvendige P-fundamenter.

Nordic leverer ALLTID dokumentasjon på leverte løsninger fra gruspute til svill.

Kravet fra oss er selvfølgelig at det må foreligge linje- og punktlaster som grunnlag for dokumentasjonen. Hvis laster ikke er beregnet, kan vi være behjelpelig med dette.

Vi opplever i dag at mange innkjøpere av fundamenteringstjenester dessverre har mest fokus på pris, og ikke på dokumenterte løsninger.

Vi i Nordic Isoelementer AS tilpasser løsninger etter tegning, og skreddersyr full pakke til hvert enkelt prosjekt.  Elementene leveres ferdig kappet etter tegning, noe som letter arbeidet på byggeplass og det blir nesten ikke svinn og avfallshåndtering.

Last ned:

Lastekapasitet såle og søylefundament – rev. 2016

FDV-Fundamenteringssystemer

Tekn godkjenning, TG2125 med grønt merke, 2010-2015 (NB! TG2125 er under revidering, og er gitt utsettelse).

TG2124 – 2013 -2019

DOKUMENTASJON for laster 2014