Nordic Isoelementer AS samarbeider med Rambøll Norge AS om dokumentasjon av sine elementløsninger.  Det er utviklet et eget beregningsprogram for betongkonstruksjoner i Nordic Fundamenteringssystemer. 

Alle tabeller, standard dokumetasjon og prosjektrelatert dokumentasjon er beregnet med dette verktøyet.

Dette er prosjekteringsunderlag som dekker prosjekteringen av elementleveransene i hver enkelt sak.  Dette underlaget kan ansvarlig prosjekterende bruke som en del av totalprosjekteringen i prosjektet. 

Se pdf vedlegg som bekreftelse fra Rambøll Norge AS.

Bekreftelse beregningsverktøy, Rambøll