De komplette løsningene for Plate på mark. Teknisk Godkjenning, TG2125  – Egnet for Passivhus.

Vårt fortrinn er skreddersydde løsninger, tilpasset tomteforhold og tegninger. Dette gir dokumenterbare resultater som igjen gir trygghet for riktig fundamentering til de forskjellige typer bygg. Under denne kategorien presenterer vi såleforskaling, søylefundament og forskaling, samt ringmurelementer.
Garasjesystem går også under våre skreddersydde produkter, selv om dette har noen begrensninger mht laster.

I tillegg finnes vår egen ringmur for egen kapping, – Ringmur 500, samt L-element, – foreløpig det eneste med XPS 300 i bunn.