//Overflatebehandling av sementfiberplater

iSynlige sementfiberplater skal overflatebehandles. Dette er viktig for . Platene er trefiberarmert, noe som betyr at de vil utvides og trekkes sammen i takt med værskiftinger, og det vil kunne forårsake sprekker og misfarging.

Vi viser til vedlagt ARBEIDSBESKRIVELSE OVERFLATEBEHANDLING AV SEMENTFIBERPLATER, utarbeidet av Hey’Di for vårt bruk av slike plater.

Viviser også til monteringsanvisning for grunnmur, side 4.

Last ned:

Overflatebehandling av sementfiberplater