Kontaktinformasjon kunde

Kundenavn (obligatorisk):

Kontaktperson (obligatorisk):

Adresse:

Postnummer / sted:

Kundenummer (obligatorisk):

Telefon kontaktperson (obligatorisk):

Telefon firma:

E-post (obligatorisk):

Generell informasjon

Nordic Isoelementer sitt ordrenummer (obligatorisk):

Kundens referanse (prosjektnavn/prosjektnr):

Dato reklamasjon (obligatorisk):

Selger Nordic Isoelementer:

Produktinformasjon

Reklamasjonsbeskrivelse (obligatorisk)

Se generelle salgs- og leveringsbeingelser - Punkt om reklamasjon.

Vedlegg

Bilder av produkt (obligatorisk):